Transformation, Gollan, Juni 2021

MG 4758
MG 4760
MG 4761
MG 4762
MG 4764
MG 4767
MG 4771
MG 4772
MG 4773
MG 4778
MG 4783
MG 4785
MG 4804
MG 4816
MG 4817
MG 4827
MG 4831
MG 4839
MG 4848
MG 4861

Eröffnung der Ausstellung Transformation am 3. Juni 2021 im Kettenlager der Kulturwerft Gollan. Fotos: Thomas Schmitt

Zurück